St. John Paul II (Polish Chapel)

Home » Shrines, Statues and Chapels » St. John Paul II (Polish Chapel)
St. John Paul II (Polish Chapel)

Saint Pope John Paul II

Karol Jozef Wojtyla was born on 18 Mary 1920 in the Polish town of Wadowice, close to Krakow. His Mother died in 1929, his brother in 1932 and his Father, an army officer, in 1941. Upon graduation from high school in Wadowice in mid-1938, he and his Father left Wadowice. They moved to Krakow, where he enrolled at the Jagiellonian University, studying and getting his doctorate in philosophy. He loved sport and theatre, performed with various theatrical groups, and worked as a playwright.

On 1st September 1939, the Second World War began, and Nazi Germany occupied Poland. Nazi occupation forces closed the university and arrested most of the professors. In 1942 he began courses in the clandestine seminary of Krakow. He was ordained to the priesthood in 1946, and shortly afterwards, he was sent to Rome, where he finished his doctorate in theology in 1948. He was an impressive scholar, poet and linguist. On his return to Poland, he worked in various parishes in Krakow and was a chaplain to university students. Later he became a professor of Moral Theology and Social Ethics in the seminary of Krakow and was a member of the Faculty of Theology at Lublin.

In 1958 he became auxiliary Bishop of Krakow. On 13th January 1964, he was made the youngest Archbishop of Krakow by Pope Paul VI, who later made him a Cardinal in June 1967. “Totus Tuus” – “Totally Yours” became his apostolic motto to express his personal consecration to the Blessed Virgin Mary.

The Cardinals elected him Pope at the Conclave of 16th October 1978, and he took the name of John Paul II. He was the third Pope that year and the 264th successor of the Apostle Peter. He was also the youngest Pope and the first non-Italian for over 455 years. His Pontificate was one of the longest in Church history, lasting almost 27 years.

John Paul II has been credited with being instrumental in bringing down communism in Eastern Europe by being the spiritual inspiration behind its downfall. In Warsaw in 1979, he said, “Do not be afraid,” and prayed, “Let your Spirit descend and change the image of the land. …this land.” Driven by his pastoral solicitude for all Churches and by openness and charity to the entire human race, he exercised the Petrine ministry with a tireless missionary spirit dedicating all his energy to it.

On 13th May 1981, he was shot in St. Peter’s Square. He claimed he escaped death in the assassination attempt due to the miraculous protection worked through the intercession of Our Lady of Fatima.

His love for young people brought him to establish World Youth Day in 1984, to bring young Catholics from all over the world to celebrate their faith. He spoke to their hearts and touched their souls. Nineteen subsequent World Youth Days were celebrated during his Pontificate, every three years, each time in a different country.

Under his guidance, the Church prepared herself for the third millennium, and on 25th December 2000, John Paul II celebrated the Great Jubilee with the opening of the Holy Year Doors. With the Year of the Redemption, the Marian Year and the Year of Eucharist, he promoted the spiritual renewal of the Church. He gave an extraordinary impetus to Canonisations and Beatifications. He celebrated 148 Canonisation ceremonies and proclaimed 1338 Blessed. He organised 15 Assemblies of the Synod of Bishops.

He published five books of his own, 14 Encyclicals, 15 Apostolic Exhortations and Constitutions, and wrote thousands of letters. In October 2002, he added the “Mysteries of Light” to the Holy Rosary, calling us to pray the rosary daily for our families and world peace. Pope John Paul II travelled extensively and interacted with believers from many different faiths. He visited 120 countries. He met millions of people who could not come to see or visit him. Close to 18 million pilgrims participated in the Wednesday general audiences. He was truly a “People’s Pope”. During his Christmas and Easter Masses, he greeted people and blessed “Urbi et Orbi” in over 60 languages.

On 2nd April 2005 at 9.37 pm, on the eve of Divine Mercy Sunday, the Church’s beloved Paster John Paul II departed this world. The requiem Mass on 8th April 2005 in Rome was the largest gathering of the world heads of state, and about 5 million pilgrims attended. It has been the largest single pilgrimage of Christianity in history. He is buried in St. Peter’s Basilica in Rome. On 1st May 2011 (Divine Mercy Sunday), John Paul II was Beatified by Pope Benedict XVI. He was canonised on 27th April 2014 (again Divine Mercy Sunday), together with Pope John XXIII

Błogosławiony Papież Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, 50 km od Krakowa, w Polsce. Matka zmarła mu w 1929 roku, brat w 1932 i ojciec, porucznik w wojsku, zmarł w 1941 roku.

Po ukończeniu szkoły średniej w Wadowicach, Karol z ojcem przenieśli się do Krakowa w 1938 r., gdzie rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym, otrzymując Doktorat z Filozofii. Czas swój dzielił między pracę, studia, sport, aktorstwo, pisanie dramatów.

1-go września 1939 wybuchła II Wojna Światowa. Gestapo aresztowało większość profesorów a Uniwersytet został zamknięty. W 1942 r. Karol podjął studia teologiczne w tajnym Seminarium Duchownym prowadzonym przez Kardynała Sapiehę. W 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie po których został wysłany do Rzymu na studia, które ukończył Doktoratem z Teologii w 1948 r.

Był imponująco uzdolnionym uczniem, poetą i poliglotą. Po powrocie do Polski zostaje wikariuszem w różnych parafiach Krakowa oraz kapelanem studentów. W 1956 został Profesorem Teologii Moralnej i Etyki Społecznej w Seminarium Duchownym w Krokowie oraz na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.
W 1958 Papież Pius XII mianował go Arcybiskupem Krakowa. Jego zawołaniem biskupim były słowa: “Totus Tuus” czyli “Caly Twoj”.

13-go stycznia 1964 Papież Paweł VI mianował go Arcybiskupem Krakowa, a w 1967 Kardynałem. Obok Prymasa Polski Kardynała W. Wyszyńskiego, którego nazywał “Prymasem Tysiąclecia”, był najważniejszą postacią w Episkopacie Polski.

Podczas Konklawe, 16 października 1978 r. Kardynałowie wybrali go na Papieża, a on przyjął imię Jan Paweł II. Był trzecim Papieżem w roku wyboru, 264 następcą Św. Piotra Apostoła, jednym z najmłodszych i pierwszym słowiańskim Papieżem od 455 lat. Jego Pontyfikat trwał blisko 27 lat.

Jan Paweł II zmienił serca milionów ludzi i zmienił oblicze świata. Przyczynił się do upadku komunizmu we wschodniej Europie. W 1979 r. w Warszawie poprostu powiedział “Nie lękajcie się” i modlił się: “Niech zstąpi Duch Twój i zmieni oblicze ziemi… tej ziemi.”

W dniu 13 maja 1981 na Placu Św Piotra, Jan Paweł II został postrzelony, to że uniknął śmierci, zawdzięczał szczególnej opiece Matki Bożej Fatimskiej.

Jego miłość do młodzieży zapoczątkowała w 1984 r. ideę Światowych Dni Młodzieży, których odbyło się 19-cie, co 3 lata w innym kraju, podczas których przemawiał do ich serc i dotykał ich dusz budując w młodych wiarę. Pod jego przewodnictwem Kościół przygotował się do III Tysiąclecia. 25 grudnia 2000 r. Jan Paweł II rozpoczął Wielki Jubileusz otwarciem Świętych Drzwi w Bazylice Św. Piotra. Zarówno Rok Odkupienia, Rok Maryjny i Rok Eucharystii były czasem duchowej odnowy Kościoła.

Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu kanonizował 482 osoby, ogłosił błogosławionymi 1338 osób, w tym 160 Polaków. Był autorem 5 książek, 14 encyklik, 15 adortacji i konstytucji apostolskich oraz tysięcy listów papieskich.
W październiku 2002 r. dodał “Tajemnice Światla” do Różańca Świętego wzywając nas do codziennej modlitwy za rodziny i pokój na świecie.

Szczególną cechą pontyfikatu Papieża były jego podróże apostolskie i kontakt z wiernymi. Odwiedził 120 krajów, odwiedzał tych którzy nie mogli odwiedzić jego, był bliski wszystkim ludziom, był Papieżem-Apostołem. Jego życie i niespotykany charyzmat okazał się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Około 18 milionów pielgrzymów wzielo udział w jego środowych Audiencjach generalnych.
Podczas Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych składał życzenia wiernym i udzielał błogosławieństwa “Urbi et Orbi” – (Miastu i Światu) w ponad 60 językach.

W dniu 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37, w początku Oktawy Wielkanocy i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, ukochany pasterz Kościoła, Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Uroczystości pogrzebowe, w dniu 8 kwietnia 2005 r., były największym zgromadzeniem szefów państw i ponad 5 milionów wiernych. Było to największe zgromadzenie pielgrzymów w historii chrześcijaństwa. Papież zostal pochowany w Bazylice Św. Piotra w Rzymie.
W dniu 1-go maja 2011, Papież Benedykt XVI ogłosił Papieża Jana Pawła II – Błogosławionym.