St. Barbara

St. Barbara

St. Barbara was an early Christian Martyr. Her father so hated that she had chosen to become Christian that legend tells us that he carried out her death sentence himself.

St Barbara

Virgin and Martyr

St. Barbara
St. Barbara

Saint Barbara is usually pictured with a tower and ciborium with a host above it. She was probably from Asia Minor and martyred in the 3rd or 4th century. By the 9th century, however, her veneration was widespread in both the Eastern and Western churches, and she has remained an immensely popular saint down through the ages.

She was the daughter of a wealthy pagan named Dioscurus, and perhaps because of her great beauty, he carefully guarded her in a tower to preserve her from the outside world. As a result of her enforced solitude, she gave herself to prayer and study. She was tutored by philosophers, orators and poets and eventually received Christian instruction and was secretly baptised by a priest named Valentinus. She decided to consecrate her virginity to Christ and consequently rejected an offer of marriage that she received through her father.

On one occasion, her father was going on a journey and left instructions for constructing a private bathhouse within her enclosure with two windows. However, during her father’s absence, Barbara had three windows put in instead as a symbol of the Holy Trinity. On her father’s return, she acknowledged herself to be a Christian. This enraged him so much that he tried to kill her. She miraculously escaped his attempts, so he denounced her as a Christian to Martinianus, the prefect of the province. Martinianus repeatedly had her cruelly tortured, but each time her wounds healed miraculously. Finally, she was condemned to death by beheading, and stories record that her own father himself carried out the death sentence. The stories of Barbara’s martyrdom also mention that her father was subsequently struck by lightning, and his body was consumed by fire. Barbara was buried by Valentinus, the priest who baptised her and her tomb became the site of miracles.

Saint Barbara is invoked against fever, lightning, fire and the danger of sudden and violent death. She is the Patron of miners, builders, artillerymen, armourers, military engineers, gunsmiths and those who work with explosives.

She is also known as one of the Fourteen Holy Helpers, a group of saints who were originally invoked against the horrors of the black plague in the 14th century because they were efficacious in assisting in trials and suffering.

St Barbara’s Feast Day is 4th December.

Święta Barbara była córka bogatego poganina Dioskursusa. Zyl on za czasów cesarza

Rzymskiego Maxima w Nikomedyi. Zazdrosny o córkę ojciec wybudował dla niej wieze, by nikt nie mial do niej dostępu. Będąc raz w świątyni pogańskiej, Święta Barbara doszła do wniosku, ze posagi, którym część oddawano, nie są prawdziwymi bogami, ze ponad nimi musi istnieć. Ktos, kto jest stwórca człowieka i ziemi i ze On właśnie jest prawdziwym Bogiem.

Utwierdził ja w tym przekonaniu sławny w tym czasie filozof i teolog wczesnochrześcijański Orygenes, z którym nawiązała kontakt listowny. To on przysłał Swojego ucznia doktora Valenciusza aby ten dal jej nauki o narodzeniu, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Po pewnym czasie Barbara przyjela chrzest a Valencjusz zostawił jej.

Pismo Święte dla pogłębienia wiary chrześcijańskiej. Będąc piękna, młoda kobieta Barbara miala wielu kandydatów do jej reki, ale ona nie Chciała wychodzić za maz. Ojciec uszanował jej wole. Kiedy jednak dowiedział się, Ze Barbara została chrześcijanka, rozgniewał się i chciał ja zabić mieczem. Barbara schroniła się w górach ale tam jeden z pastuchów zdradził ojcu jej kryjowke. Ojciec zakuł ja w kajdany i uwięził w więzy a sam poradził się u prokonsula Marciana co robić.

Barbara stanęła przed trybunałem sedziow, który skazał ja na biczowanie. W wiezieniu ukazał się jej Chrystus i obiecał uleczyć ja z ran odniesionych w czasie biczowania i rany cudownie zniknely. Prokonsul rozwścieczony tym razem kazał przypalać nagie ciało Barbary. Biczowana prowadzono po Mieście.

Ale tym razem Anioł Bozy otoczył męczennice biala zasłono by poganinie urągali jej nagości. W następstwie tego prokonsul rozkazał aby ucięto głowę męczennicy. Ojciec Barbary dokonal tego sam, własnoręcznie. Ale sam zaraz sostal uderzony ogniem niebieskim i zostal spalony na popiel. Istnieja rozne wersje tej legendy; greckie, łacińskie, syryjskie, ormiańskie, itd. Roznie bywa umiejscawiane męczeństwo Sw. Barbary; W Antiochii, Toskanii i Rzymie. Kult relikwii Sw. Barbary był w Rzymie, Piacenzy, Rietii, Pradze a nawet na Promorzu. Popularność swa kult Sw. Barbary zawdzięcza przeświadczeniu, ze Sw. Barbara jest Patronka dobrej śmierci, ten kto jej wzywa nie umrze bez sakramentów świętych. Za swoja opiekunke i patronke obrali sobie Sw. Barbare: artylerzyści, minerzy, trrazacy Marynarze, gornicy oraz murarze, architekci, ludwisiarze, kowale, wiezniowie. Amen.

Modlitwa do świętej patronki Barbary.

Święta Barbaro, której imię noszę, Patronko moja Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o droga moja patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód mego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen